Randstad

De Randstad bestaat uit de volgende gebieden: Almere, Noord-Holland exclusief Alkmaar en omgeving en de kop van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Zuidoost-Utrecht. In de Randstad wordt 46 procent van het Nederlandse bbp voortgebracht en woont 41 procent van de bevolking.