Luchtvervoer in 2007 opnieuw toegenomen

Het vervoer door de lucht via Nederlandse luchthavens is in 2007 opnieuw toegenomen. Dit geldt zowel voor het aantal passagiers als voor de hoeveelheid goederen. Vooral het vrachtvervoer van en naar China is de laatste jaren sterk gestegen. China is nu de belangrijkste luchtvrachtpartner van Nederland.

Meeste passagiers blijven binnen Europese Unie

In 2007 reisden bijna 51 miljoen passagiers via Nederlandse luchthavens. Dat is 4 procent meer dan in 2006. Bijna 60 procent van deze reizigers bleef binnen de Europese Unie en zelfs 70 procent bleef binnen Europa. De meeste passagiers, ruim 8 miljoen, reisden van en naar het Verenigd Koninkrijk. Spanje was een goede tweede met 5 miljoen passagiers. Intercontinentaal reisden de meeste passagiers van en naar de Verenigde Staten (4,8 miljoen).

Luchtvervoer personen Nederlandse luchthavens

Luchtvervoer personen Nederlandse luchthavens

China grootste luchtvrachtpartner van Nederland

De totale hoeveelheid luchtvracht vanuit en naar Nederland nam in 2007 met 5,5 procent toe tot 1,7 miljoen ton. Sinds 2001 neemt het vrachtvervoer per lucht jaarlijks gestaag toe. De meeste luchtvracht is afkomstig van en bestemd voor luchthavens buiten de Europese Unie (EU). Slechts 2,5 procent van alle luchtvracht blijft binnen de EU.

Traditioneel waren de Verenigde Staten de grootste luchtvrachtpartner van Nederland, maar in 2007 was dat voor het eerst China. Nederland vervoerde dat jaar 0,33 miljoen ton aan goederen per vliegtuig van en naar China. De hoeveelheid luchtvracht van en naar de Verenigde Staten bedroeg 0,29 miljoen ton.

Luchtvrachtvervoer Nederlandse luchthavens

Luchtvrachtvervoer Nederlandse luchthavens

Minder luchtpost

In 2007 steeg de hoeveelheid luchtpost die Nederlanders verstuurden en ontvingen weliswaar licht, maar het niveau lag ver onder dat van 2001. Tot 2001 nam de hoeveelheid luchtpost nog elk jaar toe, maar is sindsdien vrijwel continu afgenomen. Deze daling hangt samen met de groei van het internetgebruik.

Verreweg de meeste luchtpost komt van en gaat naar de Verenigde Staten. Binnen de Europese Unie geldt dat voor Spanje.

Luchtpost Nederlandse luchthavens

Luchtpost Nederlandse luchthavens

Wick Schaafstra

Bron: StatLine, Luchtvaart