Stemming

De ondernemersstemming is afkomstig uit de Conjunctuurtest, een enquête die het CBS elke maand onder circa 1300 ondernemingen in de zakelijke dienstverlening houdt. Doel van deze enquête is snel actuele informatie te verkrijgen over de economische ontwikkelingen in de bedrijfstak. Ondernemers krijgen in deze enquête vragen voorgelegd over:
- realisaties zoals omzet, orders, prijzen, personeelssterkte
- hun beoordeling van de orderontvangsten en het economisch klimaat
- hun verwachting verwachting - omzet, orders, prijzen en personeelssterkte- voor de komende periode.

De uitkomsten uit de Conjunctuurtest worden uitgedrukt als het saldo tussen het percentage positieve (gestegen, verbeterd) en negatieve (gedaald, verslechterd) antwoorden.