Afzetprijzen voedingsindustrie fors hoger

Sinds medio 2006 zijn de afzetprijzen van de voedingsmiddelenindustrie voor de Nederlandse markt onafgebroken verhoogd. De producentenprijzen voor voeding lagen in januari 2008 ruim 16 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral oliën en vetten, zuivel- en meelproducten stegen sterk in prijs. Deze stijgingen zijn gedeeltelijk doorberekend aan de consument.

Prijsontwikkeling voedingsmiddelen

Prijsontwikkeling voedingsmiddelen

Oliën stijgen het meest in prijs

De prijsstijging was het grootst bij dierlijke en plantaardige oliën. Deze waren in januari ruim 45 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van diervoeders, meel- en zuivelproducten lagen ongeveer 30 procent hoger. Bij de andere voedingsmiddelen waren de prijsstijgingen gematigder.

Producentenprijzen voedingsmiddelen,  jan. 2008

Producentenprijzen voedingsmiddelen,  jan. 2008

Ook consument betaalt meer

De hogere afzetprijzen in de voedingsmiddelenindustrie leidden ook tot flink hogere consumentenprijzen. Consumenten betaalden in februari van dit jaar voor zuivelproducten 16 procent meer dan een  jaar geleden. Voor oliën en vetten waren ze 11 procent meer kwijt. Brood en graanproducten werden ruim 4 procent duurder. De consumentenprijzen stijgen minder hard dan de producentenprijzen. Dit komt doordat de inkoopprijs van een product slechts een deel vormt van de uiteindelijke winkelprijs.

Meeste zuivelprijzen dalen inmiddels weer

De producentenprijzen van melkpoeder lagen vorig jaar zomer nog ongeveer 80 procent hoger dan een jaar eerder. Sindsdien zijn de prijzen gedaald. Ook kaas en boter noteerden in het najaar van 2007 nog sterke prijsstijgingen, maar ook hiervan nemen de prijzen weer af. De afzetprijzen van melk en room zijn daarentegen in het afgelopen jaar gestaag opgelopen. In januari lagen de prijzen ongeveer 20 procent hoger dan vorig jaar januari.

Prijsontwikkeling zuivelproducten

Prijsontwikkeling zuivelproducten

Ook hoge wereldmarktprijzen grondstoffen

De wereldmarktprijzen van agrarische grondstoffen zijn eveneens sterk gestegen. De prijs voor tarwe is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dit komt door de sterk stijgende vleesconsumptie in de Aziatische landen. Hierdoor neemt de vraag naar graanproducten sterk toe. Ook worden grondstoffen, zoals maïs en palmolie, steeds meer gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. Daarnaast spelen ook de tegenvallende graanoogsten in Australië een rol, waardoor het aanbod is verminderd.

Wereldmarktprijzen grondstoffen, jan. 2008

Wereldmarktprijzen grondstoffen, jan. 2008

Gerard Taal en Henk Verduin

Bron: StatLine: