Grootste toename afzetprijzen in ruim 7 jaar

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari bijna 10 procent hoger dan een jaar eerder. Het is de grootste toename in meer dan 7 jaar. De prijsstijgingen zijn de laatste maanden sterk opgelopen. Medio 2007 lag de toename nog rond de 3 procent.

De sterke stijging van de afzetprijzen in de afgelopen maanden hangt onder meer samen met de hogere olieprijzen. Een vat olie kostte in dollars gemiddeld 68 procent meer dan een jaar eerder. Het effect van de duurder geworden olie op de stijging van de afzetprijzen werd echter getemperd doordat de dollar ten opzichte van de euro circa 12 procent minder waard was. De afzetprijzen van de aardolieverwerkende industrie waren ruim 40 procent hoger dan in januari 2007. De toename is al twee jaar niet zo groot geweest. Zonder de aardolie-industrie lagen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in januari bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Net als de afzetprijzen van de aardolieverwerkende industrie waren ook de afzetprijzen van de voedingsmiddelenindustrie fors hoger. Deze fabrikanten rekenden in januari bijna 13 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder. De toename van de prijzen ligt al sinds medio 2007 boven de 10 procent. De wereldmarktprijzen van enkele grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie, zoals granen, zijn sterk opgelopen.

Ten opzichte van december 2007 kwam de stijging van de afzetprijzen van de industrie uit op 0,8 procent. De prijzen van op de Nederlandse markt afgezette goederen stegen iets harder dan die van geëxporteerde producten.

Het CBS publiceert sinds kort in StatLine, de statistische database op de website, wereldmarktprijzen per dag van een groot aantal goederen. Een selectie hieruit is opgenomen op de themapagina Prijzen.        

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.