Schoolsoort

Het voortgezet onderwijsin dit artikel, bestaat uit de volgende schoolsoorten:
• Vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze schoolsoort kan aangeboden worden als leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Bij het vmbo zijn er vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg
• Havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs
• Vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Het algemeen voortgezet onderwijs (avo) is een verzamelterm voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo, de havo en het vwo.