Inkomsten

De inkomsten die in dit artikel worden gebruikt, betreffen alle inkomsten uit arbeid en uitkeringen van het gehele huishouden, waartoe de leerling op 1 september 2003 behoorde.
De inkomsten zijn verdeeld in drie klassen, te weten:
• 0 tot 2 keer het minimumloon;
• 2 tot 4 keer het minimumloon;
• 4 of meer keer het minimumloon.