Tuinvogeltellingen

De selectie van de negen meest algemene stadsvogels is gebaseerd op de vogelsoorten die in alle tuinvogeltellingen van 2003 tot en met 2006 in de top tien voorkwamen. Vogelbescherming Nederland en SOVON organiseren elk jaar in de winter een landelijke tuinvogeltelling. Vrijwilligers tellen dan een uur lang de vogels in hun tuin.

Het Broedvogelmeetnet van SOVON en CBS telt de vogels in het broedseizoen en geeft inzicht in langjarige ontwikkelingen. De trend betreft de gemiddelde trend van de negen soorten broedvogels in het broedseizoen die in de stad in algemeen voorkomen (1990 = 100). De figuren geven dus niet de resultaten van de tuinvogeltelling weer.