Duurzame energie

Er zijn verschillende methoden om het aandeel duurzaam van het energieverbruik te berekenen. In dit artikel wordt uitgegaan van de inputmethode zoals gebruikt door het Internationaal Energieagentschap (IEA) en Eurostat. Deze wijkt af van de nationale methode, de substitutiemethode, zoals beschreven in het Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2006). Voor de nieuwe Europese doelstelling (20 procent duurzaam in 2020) wordt gedacht aan een derde methode: de finale energiemethode.

De verschillen tussen deze methoden worden toegelicht in Duurzame Energie in Nederland (2006).