Omslagstelsel

Pensioensysteem waarbij de pensioenen worden betaald uit de lopende premieontvangsten. Er is dus geen opbouw van pensioenvermogen. Dit stelsel is gevoelig voor demografische veranderingen en houdt een grote mate van solidariteit in. Als de bevolking vergrijst, verandert de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden. Minder werkenden betalen immers voor een steeds grotere groep gepensioneerden, dus stijgt de premie. Dit stelsel is echter niet gevoelig voor ontwikkelingen op de financiële markten.