Multifactorproductiviteit

Multifactorproductiviteit is een maat voor productiviteit waarin naast de inzet van arbeid ook rekening wordt gehouden met de inzet van gebouwen, machines, energie, materialen en diensten.