De commerciële sector

De commerciële sector omvat hier de totale economie exclusief de bedrijfsklassen overheidsbestuur en sociale verzekering, defensie, gesubsidieerd onderwijs, verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en particuliere huishoudens met personeel.