Netto resultaat

Netto resultaat is gedefinieerd als de som van bedrijfsresultaat (binnenland), resultaten uit deelnemingen (voornamelijk uit het buitenland) en financiële resultaten (rente en buitengewone baten en lasten)  en vennootschapsbelasting.