Vakspecifieke opleiding

De gevolgde opleidingsrichting betreft de opleidingsrichting van het hoogst bereikte opleidingsniveau van personen. De opleidingsrichting wordt bepaald aan de hand van de Standaard Onderwijsindeling 2006 (SOI 2006). Hierbij worden tien sectorgroepen onderscheiden:

  1. Algemeen onderwijs
  2. Leraren
  3. Humaniora, sociale wetenschappen, communicatie en kunst
  4. Economie, commercieel, management en administratie
  5. Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid
  6. Wiskunde, natuurwetenschappen en informatica
  7. Techniek
  8. Agrarisch en milieu
  9. Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging
  10. Horeca, toerisme, vrijetijdsbesteding, transport en logistiek

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De EBB wordt maandelijks gehouden onder een steekproef van personen van 15 jaar of ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen. De steekproef heeft een omvang van ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking.