Creditcard

Hieronder worden alleen cards verstaan, waarbij de houder niet verplicht is om een betaalrekening af te sluiten bij de maatschappij die de creditcard verstrekt. Cards die gekoppeld zijn aan een betaalrekening en waarvan de opgenomen bedragen periodiek ten laste van die betaalrekening worden gebracht, vallen hier dus niet onder.