Uitgaven

De uitgaven aan cursussen of opleidingen zijn inclusief de loonkosten van de uren die deelnemers hebben besteed aan cursussen of opleidingen in werktijd.