Inflatie

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode, wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. Het  consumentenprijsindexcijfer geeft het prijsverloop weer van het pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld werd aangeschaft door alle huishoudens in Nederland.