Stadsgewest Groningen

Nederland telt 22 stadsgewesten, waarin 56 procent van de Nederlandse bevolking woonachtig is (1 januari 2007). De stadsgewesten bestaan uit een centrale gemeente (de centrale stad) en een aantal nabijgelegen gemeenten (de ommelanden).

Een stadsgewest is een conglomeraat van één of meerdere stedelijke agglomeraties en het omliggende landelijke gebied die door vele relaties met elkaar zijn verbonden. Bij de afbakening van stadsgewesten is er vooral gekeken naar de relaties op de regionale arbeidsmarkt en de relaties op de regionale woningmarkt. Het stadsgewest Groningen bestaat uit de gemeenten Bedum, Ten Boer, Groningen, Haren, Leek, Marum, Noordenveld, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.