Aantal oldtimers verdubbeld sinds 2000

Op 1 januari 2007 telde Nederland bijna 323 duizend motorvoertuigen van 25 jaar of ouder, tweemaal zoveel als in 2000. Ruim zes op de tien oldtimers zijn personenwagens.

Sinds 1 januari 2000 is het aantal geregistreerde personenauto’s van 25 jaar of ouder toegenomen met 68 procent tot ruim 204 duizend. Het aantal oude bedrijfswagens –bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers, speciale voertuigen en autobussen – is in dezelfde periode ruim verdubbeld, tot bijna 24 duizend. De grootste stijging vond plaats bij de oldtimer-motorfietsen. In zeven jaar tijd verdrievoudigde dit aantal, tot ruim 95 duizend. 

Oldtimers

Oldtimers

Veel jonge oldtimers

Auto’s van 25 jaar of ouder zijn vrijgesteld van de wegenbelasting, wat het privébezit en -gebruik ervan aantrekkelijker maakt. Van het totale wagenpark bestaat in 2007 bijna 2,5 procent uit oldtimers. Motorfietsen zijn relatief vaker 25 jaar of ouder (16 procent).
Een groot deel van alle oldtimers bestaat uit zogeheten, jonge oldtimers, dat wil zeggen: tot 35 jaar. Bijna 60 procent van de oude personenwagens zijn jonge oldtimers. Van de bedrijfswagens is dit 66 procent, en van de motorfietsen 71 procent.

Oldtimer-motorfietsen en - personenauto’s naar leeftijd voertuig

Oldtimer-motorfietsen en - personenauto’s naar leeftijd voertuig

In de periode 2000–2007 is het park oldtimer-bedrijfswagens vooral aangevuld met bestelauto’s en speciale voertuigen, zoals kampeerauto’s en oude brandweerauto’s. 

Bedrijfswagens van 25 jaar of ouder

Bedrijfswagens van 25 jaar of ouder

Benzine of diesel

Ongeacht de leeftijd van het voertuig rijden trekkers en autobussen bijna allemaal op diesel. Bij bestelauto’s en speciale voertuigen verschilt het brandstofgebruik tussen oldtimers en jongere voertuigen. Bij de pomp gaat in de tank van de jongere voertuigen meestal diesel. Van de oude bestelauto’s gebruikt bijna de helft benzine en ruim een kwart LPG. Ruim de helft van de oude speciale voertuigen rijdt op diesel, een derde heeft een benzinemotor.
Van de personenwagens rijdt 80 procent op benzine. Dat geldt voor de jonge én oude generatie personenauto’s. Van de oude generatie rijdt 15 procent op LPG en 5 procent op diesel, van de jonge generatie is dat 3 en 17 procent.

Hermine Molnár-in ’t Veld

Bron: StatLine, Motorvoertuigenpark