Opleidingsniveau

Lager opgeleiden hebben basisonderwijs of vmbo als hoogst behaald opleidingsniveau. Voor middelbaar opgeleiden is dat mbo, havo of vwo en hoog opgeleiden hebben hbo of wo als hoogst behaald opleidingsniveau.