Geboortegewicht

De gegevens zijn afkomstig uit de module Gezondheid van het Permanent Onderzoek Leefsituatie. Deze enquête is gebaseerd op een representatieve steekproef van jaarlijks ongeveer 10 duizend personen, waarvan ongeveer 600 0-4 jarigen.
De cijfers over geboortelengte en -gewicht zijn opgegeven door ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot en met 4 jaar op het moment van interview. De gegevens van meerlingen zijn niet in de berekeningen meegenomen.
Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De 95% marge bij de gewichten in de grafiek is circa 30 gram. Kleine ontwikkelingen in de tijd kunnen binnen deze marge vallen en daarmee niet significant zijn.