Niet-westers allochtoon

Personen van wie minsten één ouder geboren is in Turkije of een land in Afrika, Azië (met uitzondering van Indonesië en Japan) of Latijns-Amerika.