Lager opgeleiden

Personen met als hoogst behaald opleidingsniveau basisonderwijs of vmbo.
Middelbaar opgeleiden hebben een mbo, havo of vwo als hoogst behaald opleidingsniveau, voor hoger opgeleiden is dat hbo of wo.