Nijverheid

Omvat de volgende bedrijfstakken:

  • Industrie
  • Bouwnijverheid
  • Winning van delfstoffen
  • Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en water