Niet-commerciële dienstverlening

Dienstverlening niet gericht op het maken van winst, omvattend:
- Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
- Onderwijs
- Gezondheids- en welzijnszorg
- Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
- Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
- Extra-territoriale lichamen en organisaties