Grote ondernemingen

Hiermee worden in dit artikel ondernemingen bedoeld die een balanstotaal van 23 miljoen euro of meer per jaar hebben. Het balanstotaal is het totaal van bezittingen en de manier waarop deze gefinancierd zijn. De grote ondernemingen vormen 3 procent van alle ondernemingen in de industrie en zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de omzet en bijna de helft van de werkgelegenheid in de industrie.