Gemiddelde arbeidsproductiviteit

De toegevoegde waarde per werknemer (volume, prijzen van 2000). De toegevoegde waarde is berekend door per onderneming de kosten van de verkopen in mindering te brengen op de totale omzet. De 2 procent meest extreme waarden per jaar en de negatieve waarden zijn buiten de berekening gehouden van de in de grafiek afgebeelde gemiddelde arbeidsproductiviteit.