Zuigelingensterfte

Aantal kinderen overleden vóór de eerste verjaardag per duizend levendgeborenen in een bepaald jaar.