Beroepsgerichte vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 16 jaar. Het duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo heeft vier leerwegen of onderwijsprogramma’s met een voorgeschreven aantal vakken en een relatief vaststaand vakkenpakket:
- de theoretische leerweg
- de gemengde leerweg
- de kaderberoepsgerichte leerweg
- de basisberoepsgerichte leerweg.

Binnen elke leerweg, met uitzondering van de theoretische leerweg, kiezen de leerlingen vanaf het derde leerjaar voor één van de vier sectoren: landbouw, techniek, economie en zorg.

De basisberoepsgerichte leerweg is te beschouwen als de opvolger van de laagste niveaus van het vbo en is bedoeld als vooropleiding voor de basisberoepsopleiding, niveau 2 van het mbo.
De kaderberoepsgerichte leerweg is te beschouwen als de opvolger van de hoogste niveaus van het vbo en is de minimale vooropleiding voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding, respectievelijk op niveau 3 en 4 van het mbo.

In dit artikel komen alleen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan de orde. Deze twee leerwegen vormen samen het beroepsgerichte vmbo.