Verschralend beheer

Begin jaren zeventig is Rijkswaterstaat met dit verschralende beheer begonnen. Voor die tijd maaide men de bermen vijf of zes keer per jaar en bleef het maaisel liggen. Dit beheer leidde tot een eentonige soortenarme vegetatie.