Grote, niet financiële ondernemingen

Hiermee worden ondernemingen bedoeld die een balanstotaal van 23 miljoen euro of meer per jaar hebben, met als hoofdactiviteit de productie van goederen en niet-financiële diensten. Financiële instellingen behoren hier niet toe.