CBS-gegevens minimumloon

De cijfers in dit artikel zijn grotendeels afkomstig van het Europese statistiekbureau Eurostat. Om de gegevens van de verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken, maakt Eurostat hierbij voor Nederland gebruik van de cijfers over de voltijdwerknemers van 23 jaar en ouder. Nederland is namelijk een van de weinige landen met een apart (leeftijdsafhankelijk) minimumjeugdloon.

Het CBS bepaalt voor alle werknemers (voltijd en deeltijd) of zij het voor hun leeftijd geldende minimumloon verdienen. Onder jongeren ligt het aandeel werknemers met het minimumloon relatief hoog. Hierdoor komt het aandeel werknemers met het minimumloon volgens de CBS-berekening met 4 procent dan ook duidelijk hoger uit dan volgens de berekening van Eurostat (2,2 procent).