Flitsscheiding

Met een flitsscheiding wordt bedoeld een huwelijk dat is omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna het partnerschap vervolgens is ontbonden. Deze vorm van scheiden gaat vaak veel sneller dan een ontbinding van een huwelijk. Een flitsscheiding was mogelijk tussen april 2001 en maart 2009.

Voor de ontbinding van een huwelijk moeten de partners altijd naar de rechter, ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan via een advocaat of notaris. Voorwaarde is dat beide partners het eens zijn en bij een advocaat of notaris hebben vastgelegd dat ze het partnerschap willen beëindigen. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld als de verdeling van bezittingen en alimentatie. De overeenkomst moet worden ingeschreven in het register bij de burgerlijke stand. Pas dan is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Het totaal aantal echtscheidingen en flitsscheidingen tezamen vertoont slechts kleine schommelingen. Huwelijken die via een flitsscheiding worden beëindigd, hebben vaak korter geduurd dan huwelijken die via de rechter worden ontbonden.