Ontvangen bestanden zorgverzekeraars

Op verzoek van het ministerie van VWS hebben verzekeraars in de maanden mei en juni hun actuele bestanden van personen die op 31 december 2006 een betalingsachterstand hadden van minimaal zes maanden nominale premie, aan het CBS geleverd. De verzekeraars die bestanden hebben aangeleverd vertegenwoordigen ruim 96 procent van alle premieplichtige verzekerden. Het CBS heeft vervolgens deze bestanden gekoppeld, voor peildatum 31 december 2006, aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van 13 juni 2007, het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ) van 2 maart 2007 en aanvullende bestanden over uitkeringen en huishoudens. Het aantal door de verzekeraars aangeleverde wanbetalers van 18 jaar en ouder bedraagt 211,5 duizend. Daarvan stonden 190 duizend mensen op 31 december 2006 ingeschreven in de GBA.