Bruto binnenlands product

Het totale inkomen dat door productie in Nederland is gevormd. Het is daarmee gelijk aan de som van de toegevoegde waarden van alle bedrijfstakken. Afschrijvingen, dat wil zeggen de kosten van het gebruik van duurzame productiemiddelen, zijn niet in mindering gebracht.