Eerste kwartaal 2007

Vandaag publiceert het CBS voor het eerst kwartaalcijfers over de beroepsbevolking naar opleidingsniveau en herkomst op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Door de waarnemingen uit de vervolgpeilingen van de EBB mee te nemen, wordt de totale massa aan waarnemingen voldoende groot om elk kwartaal cijfers te kunnen maken over belangrijke kenmerken van de beroepsbevolking. De tabellen met kwartaalcijfers zullen vanaf heden elk kwartaal worden geactualiseerd.

In de jaarcijfers zoals die tot op dit moment op basis van de EBB worden gemaakt, worden de waarnemingen uit de vervolgpeilingen niet meegenomen. Daarom kunnen de huidige jaarcijfers naar opleidingsniveau en herkomst, zoals beschikbaar in de CBS-databank StatLine, afwijken van de jaarcijfers die vanaf nu berekend kunnen worden door een gemiddelde te nemen over vier kwartalen.

Vanaf januari 2008, wanneer de jaarcijfers over 2007 beschikbaar komen, zullen in de bestaande StatLine-tabellen ook de waarnemingen uit de vervolgpeilingen worden meegenomen. Wanneer medio 2008 alle StatLine tabellen zijn geactualiseerd, sluiten de jaarcijfers uit de EBB wel weer aan op de kwartaalcijfers.