Gemeentelijke ontwikkeling 2006–2007

Op basis van de voorlopige opgave van gemeenten over 2006 en 2007 is de ontwikkeling van de woningwaarde berekend. Voor de gemeenten die betrokken zijn bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2007 is de gemiddelde woningwaarde over 2006 opnieuw berekend uitgaande van gemeentelijke indeling 2007. De grenscorrecties zijn buiten beschouwing gelaten.

Van een aantal gemeenten zijn nog geen gegevens over 2007 ontvangen. Voor de berekening is uitgegaan van gegevens over 2006. Deze zijn opgehoogd met de verwachte waardestijging voor woningen die de gemeenten in het najaar van 2006 aan de Waarderingskamer hebben opgegeven. Deze percentages vormen een goede benadering voor de nieuw getaxeerde WOZ-waarden.
Het gaat om de gemeenten Appingedam, Almelo, Bergen, Dalfsen, Elburg, Wageningen, Muiden, Texel, Wieringermeer, Alkemade, Reeuwijk, Venlo en Koggenland.
Als reactie op de publicatie in het Webmagazine van 27 juni 2007 hebben de gemeenten Oisterwijk en ’s-Gravenhage aanvullende informatie verstrekt. Op basis hiervan en op basis van de al eerder ontvangen gegevens heeft dit geleid tot een aanpassing van de gemiddelde woningwaarde in de volgende gemeenten:

  • Breda (was 215 duizend, is nu 224 duizend euro)
  • ’s-Gravenhage (was 162 duizend, is nu 177 duizend euro)
  • Hoogezand-Sappermeer (was 124 duizend, is nu 138 duizend euro)
  • Ridderkerk (was 186 duizend, is nu 200 duizend euro)
  • Oisterwijk (was 378 duizend, is nu 328 duizend euro)
  • Zeist (was 269 duizend, is nu 298 duizend euro).