Oudere moeders geven langer borstvoeding

Sinds 1989 neemt het aantal vrouwen dat borstvoeding geeft toe. Begin jaren negentig kregen twee op de drie baby’s direct na de geboorte borstvoeding, in 2006 waren dit er drie op de vier. Vooral oudere moeders blijven langer zelf voeden. Van de baby’s van 6 maanden met een moeder van 35-44 jaar kreeg 38 procent nog borstvoeding. Bij jongere moeders (15-24 jaar) was dit 23 procent.
Hoogopgeleide vrouwen geven langer borstvoeding. In de periode 2004–2006 voedde 45 procent van de hoogopgeleiden hun baby van 6 maanden nog met de borst. Bij laagopgeleiden was dit 26 procent.

Baby’s die borstvoeding krijgen naar leeftijd van de moeder, 2004/2006

Baby’s die borstvoeding krijgen naar leeftijd van de moeder, 2004/2006

Bron: StatLine, Bevalling, lengte en gewicht bij geboorte en borstvoeding

Borstvoeding aan zuigelingen naar leeftijd en opleiding van de moeder (XLS)