Klein baantje

Personen die minder dan 12 uur per week werken. Zij worden niet gerekend tot de werkzame beroepsbevolking. De reden hiervoor is dat werken voor hen niet de hoofdactiviteit is.