Noordelijke Randstadvleugel

Dit is het gebied langs het Noordzeekanaal vanaf de kust bij IJmuiden tot en met Amsterdam.