Inkomen

Het bruto exploitatieoverschot (basisprijzen). Dit is gelijk aan het saldo dat resteert nadat de toegevoegde waarde (basisprijzen) is verminderd met de beloning van werknemers en het saldo van niet-productgebonden belastingen en niet-productgebonden subsidies. Het inkomen van zelfstandigen maakt hier onderdeel van uit.