Werken en niet-werken

In dit artikel wordt onderscheid gemaakt in personen die deel uitmaken van huishoudens van werkenden (werknemers en zelfstandigen) en huishoudens van niet-werkenden (gepensioneerden en bijstandontvangers).

De sociaal-economische groep is afgebakend aan de hand van de belangrijkste inkomensbron die binnen het huishouden van toepassing is. Daarvoor zijn alle inkomensbronnen van alle huishoudensleden naast elkaar gelegd en is bepaald welke bron de grootste bijdrage levert aan het totale huishoudensinkomen. Op basis van dit zwaartepunt is het huishouden en daarmee ook de bijbehorende huishoudensleden ingedeeld naar sociaal-economische groep.