Lage-inkomensgrens

Mensen met een laag inkomen, dus mensen met een risico op armoede, zijn afgebakend aan de hand van de lage- inkomensgrens.

De lage-inkomensgrens is een in de tijd vergelijkbaar vast bedrag dat ongeveer overeenkomt met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was. In prijzen van 2005 komt dat overeen met een bedrag van 10 500 euro.