Civiele procedures

Het burgerlijk of civiel recht regelt de rechten tussen burgers onderling.
Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burgers en overheid of tussen overheden onderling.
Het strafrecht regelt hoe moet worden omgegaan met handelingen die strafbaar zijn gesteld.