Aanzienlijk meer invoer uit Duitsland

In de eerste twee maanden van 2007 is de Nederlandse invoer van goederen uit Duitsland met 12 procent toegenomen tot 9,5 miljard euro. Ons land voerde vooral meer medicinale en farmaceutische producten, ijzer en staal en machines in. Het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse goedereninvoer steeg naar bijna 20 procent.
De uitvoer steeg minder hard, onder andere door de daling van de uitvoer van minerale brandstoffen. In vergelijking met de eerste twee maanden van 2006 is de uitvoer met 6 procent toegenomen tot 13,1 miljard euro. Het uitvoeraandeel van Duitsland nam met bijna een procentpunt af tot 24,3 procent.

Handel met Duitsland

Handel met Duitsland

Bron: StatLine, Handel naar landen(groepen) volgens SITC-indeling