Meer immigranten, minder emigranten

In het afgelopen kwartaal is de immigratie toegenomen. Er kwamen vooral meer mensen uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië naar Nederland. Het aantal emigranten is juist gedaald. De bevolkingsgroei is hierdoor opgelopen tot 6 duizend in het eerste kwartaal. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Immigratie loopt verder op

Bijna 26 duizend immigranten zijn het afgelopen kwartaal Nederland binnengekomen. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er nog 23 duizend. De toename van het aantal immigranten zet daarmee door. Het zijn er nu evenveel als begin 2003. Het gaat om mensen die zich voor langere tijd in Nederland vestigen en zich bij een gemeente ingeschreven hebben.

Veel Europeanen naar Nederland

De toename van de immigratie betreft vooral Europeanen en terugkerende Nederlanders. In het afgelopen kwartaal zijn 2,3 duizend immigranten uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië gekomen, bijna 2 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal immigranten uit Polen is licht toegenomen tot iets meer dan 2 duizend. Het aantal terugkerende Nederlanders steeg tot bijna 6 duizend.

Turkije en Marokko behoren tot de weinige landen waarvandaan de immigratie daalt.

Minder emigratie

Het aantal emigranten is voor het eerst sinds enige tijd gedaald. In het afgelopen kwartaal hebben 29 duizend mensen Nederland verlaten, tegen 32 duizend in het eerste kwartaal van 2006. De daling betreft vrijwel uitsluitend terugkerende immigranten. Vooral het aantal emigranten geboren in het Verenigd Koninkrijk, Somalië, de Nederlandse Antillen en Aruba, Marokko en Turkije is afgenomen. Het aantal in Nederland geboren emigranten is met 14 duizend vrijwel gelijk gebleven.

Minder geboorte, minder sterfte

Het aantal geboorten neemt al geruime tijd af. Het afgelopen kwartaal zijn 44 duizend kinderen geboren, duizend minder dan vorig jaar. Dit is het laagste aantal geboorten in ruim twintig jaar. Ook het aantal mensen dat overleed daalde met duizend, tot 35 duizend. De natuurlijke aanwas van de bevolking – geboorte min sterfte -  is daardoor met 9 duizend nagenoeg gelijk gebleven.

Bevolkingsgroei neemt toe

Door de stijging van de immigratie en de daling van de emigratie is de bevolkingsgroei het afgelopen kwartaal opgelopen tot 6 duizend. In het eerste kwartaal van 2006 was de groei nagenoeg nihil. De huidige bevolkingsgroei is ook hoger dan in het eerste kwartaal van 2004 en 2005. De groei is echter nog niet groot te noemen. In het eerste kwartaal van 2003 nam het aantal inwoners nog met bijna 14 duizend toe.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.