Meer gasten overnachten in Nederland

Een aangepaste versie van dit artikel is verschenen op 21-06-07.

In 2006 hebben 29 miljoen gasten uit binnen- en buitenland gebruik gemaakt van Nederlandse logiesaccommodaties. Dat is 10 procent meer dan in 2005. Het aantal overnachtingen was 5 procent hoger dan in 2005.

Meer Duitsers in 2006

In 2006 hebben 17,9 miljoen Nederlandse gasten overnacht in Nederlandse logiesaccommodaties, bijna 11 procent meer dan in 2005. Het aantal buitenlandse gasten steeg in de periode 2005–2006 tot 10,9 miljoen.
Opvallend is de toename van het aantal Duitse bezoekers met 10 procent tot het niveau van voor 2003. Het aantal gasten uit België en het Verenigd Koninkrijk neemt al enkele jaren toe. In 2006 waren er voor het eerst meer dan 1 miljoen Belgische bezoekers en bijna 2 miljoen Britse bezoekers. Ook het aantal Amerikanen dat in Nederland overnacht, neemt al enige jaren toe.

Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar land van herkomst

Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar land van herkomst

Buitenlandse gasten in hotels

In 2006 hebben de bezoekers uit binnen- en buitenland samen ruim 84 miljoen nachten in Nederlandse logiesaccommodaties doorgebracht. Van de buitenlandse toeristen verbleef het overgrote deel tijdens hun bezoek aan Nederland in hotels. Dit geldt vooral voor Britten en Amerikanen. Duitsers en Belgen overnachtten niet alleen in hotels maar ook in bungalows.

Nederlanders op de camping

Ruim de helft van de Nederlandse toeristen overnachtte in een hotel, een kwart in een bungalow. Campings worden overwegend bezocht door Nederlanders: ruim drie van de vier gasten op de Nederlandse campings waren Nederlanders.

Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar verblijfsvorm en land van herkomst, 2006

Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar verblijfsvorm en land van herkomst, 2006

Amsterdam aantrekkelijk

Amsterdam trekt relatief veel Britten en Amerikanen. In 2006 overnachtte 52 procent van de Britten en 60 procent van de Amerikanen in onze hoofdstad. Ook het aantal Duitsers en Belgen dat in Amsterdam verbleef, steeg licht. Toch gaf 30 procent van de Duitse bezoekers de voorkeur aan een verblijf aan onze kust.

Buitenlandse gasten naar regio van verblijf en land van herkomst, 2006

Buitenlandse gasten naar regio van verblijf en land van herkomst, 2006

Wim Veerkamp en Jamilja van der Meulen

Bron: StatLine, Logiesaccommodaties: gasten en overnachtingen naar land van herkomst