Minder flitsscheidingen in 2006

In 2006 zijn 3,9 duizend huwelijken geëindigd in een flitsscheiding. Dit is een daling van 800 ten opzichte van een jaar eerder. In 2005 daalde het aantal flitsscheidingen met 300 ook al licht. De populariteit van de flitsscheiding lijkt hiermee over zijn hoogtepunt heen te zijn.

Flitsscheidingen

Flitsscheidingen

Het aantal flits- en echtscheidingen samen lag de afgelopen zes jaar vrij stabiel rond de 36,5 duizend per jaar.

Minder huwelijken omgezet naar partnerschap

Voor een flitsscheiding moet het huwelijk eerst worden omgezet naar een geregistreerd partnerschap. In 2006 was het aandeel omzettingen onder de partnerschapsregistraties gedaald naar 37 procent. In de vier jaren daarvoor ging het nog bij ongeveer de helft van de partnerschapsregistraties om omzettingen van een huwelijk naar een partnerschap. Het aantal nieuwe partnerschappen nam de afgelopen zes jaar gestaag toe.

Partnerschapsregistraties

Partnerschapsregistraties

Ook minder flitsscheidingen bij paren zonder kinderen

De afname van het aantal flitsscheidingen in 2006 geldt zowel voor paren met kinderen als paren zonder kinderen. Vorig jaar had meer dan de helft van de vrouwen betrokken bij een flitsscheiding thuiswonende kinderen. Van de vrouwen betrokken bij een echtscheiding had ruim zeven op de tien thuiswonende kinderen.

Scheidende vrouwen

Scheidende vrouwen

Mila van Huis

Bron: StatLine,