Levensloopregeling

Met de levensloopregeling kan een deel van het brutosalaris gespaard worden om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Verlof voor bijvoorbeeld toekomstig ouderschap, zorgverlof voor een zieke naaste, een sabbatical, verlof voor studie of verlof om eerder te kunnen stoppen met werken. De overheid hoopt met deze regeling beter te voorzien in de behoefte van werknemers om werk en privé te combineren.
Wanneer men deelneemt aan de levensloopregeling is het niet mogelijk om ook deel te nemen aan de spaarloonregeling. Wel kan men elk jaar opnieuw kiezen tussen de levensloop- en de spaarloonregeling.