China belangrijkste leverancier computers

In 2006 is voor ruim 19 miljard euro aan computers ingevoerd. Dit is 10 procent meer dan een jaar eerder. De invoer van computers uit China heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. In tien jaar tijd is het aandeel van China in de Nederlandse computerinvoer toegenomen van 1 naar 33 procent. De ingevoerde computers blijven niet allemaal in Nederland. Een groot gedeelte wordt verder gedistribueerd naar het Europese achterland, met name naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Aandeel China en Azië in Nederlandse computerinvoer

Aandeel China en Azië in Nederlandse computerinvoer

Bron: StatLine, Handel naar landen(groepen) volgens SITC-indeling